Môn Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức x^2 – 2x

Môn Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức x^2 – 2x

Môn Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức x^2 – 2x

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức x^2 – 2x”

 1. Cho x^2 – 2x=0
  =>x(x-2)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-2=0\end{array} \right.\)
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy x=0 ; x=2 là các nghiệm của đa thức x^2 -2x
   

  Trả lời

Viết một bình luận