Môn Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:B=2012+|2x-1| Giúp mình nhanh với ạ mình đg cần gấp lắm ạ. Cảm ơn mng ạ:>

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:B=2012+|2x-1|

Giúp mình nhanh với ạ mình đg cần gấp lắm ạ.

Cảm ơn mng ạ:>

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   GTNN của B là 2012 tại x=  1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   B = 2012 + |2x – 1|
  Vì |2x – 1| \ge 0 AA x
  => 2012 + |2x -1 | \ge 0 AA x
  Dấu “=” xảy ra khi:
  |2x – 1| = 0
  => 2x – 1 = 0
  x = 1/2
  Vậy GTNN của B là 2012 tại x = 1/2

  Trả lời

Viết một bình luận