Môn Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:B=2012+|2x-1| Giúp mình nhanh với ạ mình đg cần gấp lắm ạ. Cảm ơn mng ạ:>

Môn Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:B=2012+|2x-1| Giúp mình nhanh với ạ mình đg cần gấp lắm ạ. Cảm ơn mng ạ:>

Môn Toán Lớp 7:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:B=2012+|2x-1|

Giúp mình nhanh với ạ mình đg cần gấp lắm ạ.

Cảm ơn mng ạ:>Viết một bình luận

test_ai