Môn Toán Lớp 7: đa thức Q(x)=x²y-xy+y+1 có bậc là

Môn Toán Lớp 7: đa thức Q(x)=x²y-xy+y+1 có bậc là

Môn Toán Lớp 7:

đa thức Q(x)=x²y-xy+y+1 có bậc là

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: đa thức Q(x)=x²y-xy+y+1 có bậc là”

Viết một bình luận