Môn Toán Lớp 7: Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?

Môn Toán Lớp 7: Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?

Môn Toán Lớp 7:

Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm