Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ đường vuông góc với BC (H thuộc BC) a) chứng minh DA = D

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ đường vuông góc với BC (H thuộc BC) a) chứng minh DA = D

Môn Toán Lớp 7:

Cho tam giác ABC vuông tại A tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ đường vuông góc với BC (H thuộc BC)

a) chứng minh DA = DH

b) Chứng minh tam giác ABH cân tại B

c) Trên tia đối của tia HD xác định điểm E sao cho HD = HE. Chứng minh tam giác ABC cân tại B

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ đường vuông góc với BC (H thuộc BC) a) chứng minh DA = D”

Viết một bình luận