Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

Môn Toán Lớp 7:

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE

a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

b) Chứng minh: DE // BC

VẼ HÌNH VÀ LÀM LỜI GIẢI GIÚP MÌNH Ạ! MÌNH CẢM ƠN NHIỀU<3
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm