Môn Toán Lớp 7: Cho M là một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB biết MA=5.độ dài đoạn thẳng MB là A 10cm B 5cm C 2,5

Môn Toán Lớp 7: Cho M là một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB biết MA=5.độ dài đoạn thẳng MB là A 10cm B 5cm C 2,5

Môn Toán Lớp 7:

Cho M là một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB biết MA=5.độ dài đoạn thẳng MB là

A 10cm

B 5cm

C 2,5cm

D 15cm

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho M là một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB biết MA=5.độ dài đoạn thẳng MB là A 10cm B 5cm C 2,5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có định lí: Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
  Ta có: M thuộc trung trực AB
  => MB=MA (đl)
          = 5 (gt)
  Vậy: Chọn B
  #cloud

  Trả lời

Viết một bình luận