Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng A.AC>BC>AB B.BC>AC>AB C.AB>BC>AC D.AB>AC>BC

Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng A.AC>BC>AB B.BC>AC>AB C.AB>BC>AC D.AB>AC>BC

Môn Toán Lớp 7:

Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng

A.AC>BC>AB

B.BC>AC>AB

C.AB>BC>AC

D.AB>AC>BC
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm