Môn Toán Lớp 7: cho ABC có CA = CB kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB) giúp mik với mai thi rồi ༎ຶ༎ຶ

Môn Toán Lớp 7: cho ABC có CA = CB kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB) giúp mik với mai thi rồi ༎ຶ༎ຶ

Môn Toán Lớp 7:

cho ABC có CA = CB kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB) giúp mik với mai thi rồi ༎ຶ༎ຶ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho ABC có CA = CB kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB) giúp mik với mai thi rồi ༎ຶ༎ຶ”

Viết một bình luận