Môn Toán Lớp 7: Câu 1 Cho các đơn thức A=2^3x^2yx ;B=2^3x^2y^2. ;C=-2xy^2; D=2xyx^2. các đơn thức đồng dạng là? Câu 2 Đa thức g(x)==

Môn Toán Lớp 7: Câu 1 Cho các đơn thức A=2^3x^2yx ;B=2^3x^2y^2. ;C=-2xy^2; D=2xyx^2. các đơn thức đồng dạng là? Câu 2 Đa thức g(x)==

Môn Toán Lớp 7:

Câu 1 Cho các đơn thức A=2^3x^2yx ;B=2^3x^2y^2. ;C=-2xy^2; D=2xyx^2. các đơn thức đồng dạng là?

Câu 2 Đa thức g(x)==x^2+1 là đa thức

A.có nghiệm là -1

B.có 2 nghiệm

Câu 3Tam giác ABC có AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm.Khi đó tam giác ABC là tam giác

A.tù

B vuông

C nhọn

Câu 4Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì

A.GM=1/3AG

B.AG=2/3AM

Câu 5Nếu điểm I thuộc tia phân giác Của góc A của tam giác ABC thì

A.I là trọng tâm của tam giác ABC

B.I cách đều hai cạnh AB và AC

Câu 6 Cho tam giác ABC có góc A=40 độ,Góc B=80 độ

Khẳng định nào đúng?

A.AB nhỏ hơn BC nhỏ hơn CA

B.BC nhỏ hơn AB nhỏ hơn CA

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Câu 1 Cho các đơn thức A=2^3x^2yx ;B=2^3x^2y^2. ;C=-2xy^2; D=2xyx^2. các đơn thức đồng dạng là? Câu 2 Đa thức g(x)==”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: B và D đồng dạng
  Câu 2: B. Có 2 nghiệm
  Câu 3. B vuông (vì 6^2+8^2=10^2) pytago
  Câu 4. B
  Câu 5. B
  Câu 6. B
  @lamkhang77
  #hd247
   

  Trả lời

Viết một bình luận