Môn Toán Lớp 7: lấy ví dụ về đơn thức? chỉ rõ hệ số và bậc của đơn thức đó ?

Môn Toán Lớp 7: lấy ví dụ về đơn thức? chỉ rõ hệ số và bậc của đơn thức đó ?

Môn Toán Lớp 7: lấy ví dụ về đơn thức? chỉ rõ hệ số và bậc của đơn thức đó ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: lấy ví dụ về đơn thức? chỉ rõ hệ số và bậc của đơn thức đó ?”

 1. Khái niệm: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.
  VD: 1/3xy^2 . 3x^2y
  = (1/3 . 3)(x . x^2)(y^2 . y)
  = 1x^3y^3
  – Hệ số: 1
  – Bậc là: 3 + 3 = 6

  Trả lời

Viết một bình luận