Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101. Tính f(1); f(-1) trình bày rõ ràng nha

Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101. Tính f(1); f(-1) trình bày rõ ràng nha

Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101.
Tính f(1); f(-1)
trình bày rõ ràng nha
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm