Môn Toán Lớp 7: điểm KT học kì môn toán học sinh lớp 7A được ghi lại giá trị 2 4 5 6 8 9 10 tần số 2 5 4 7 5 2 1 N bằng 32 A dấu hiệu là gì mốt dấu h

Môn Toán Lớp 7: điểm KT học kì môn toán học sinh lớp 7A được ghi lại giá trị 2 4 5 6 8 9 10 tần số 2 5 4 7 5 2 1 N bằng 32 A dấu hiệu là gì mốt dấu h

Môn Toán Lớp 7: điểm KT học kì môn toán học sinh lớp 7A được ghi lại giá trị 2 4 5 6 8 9 10 tần số 2 5 4 7 5 2 1 N bằng 32 A dấu hiệu là gì mốt dấu hiệu b tìm số trung bình cộng c dựng biểu đồ d số học sinh đạt điểm 8 trở Lên chiếm ti lệ bao nhiêuViết một bình luận