Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đ

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đ

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đó? b. Kẻ BM ⊥AD, kẻ CN⊥AE. Chứng minh rằng BM = CN c. Gọi I là giao điểm của MB và NC. Tam giác IBC là tam giác gì? Chứng minh điều đó? d. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc BAC

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đ”

 1. a) Do ΔADE cân tại A nên ∠D =∠E
  Xét ΔABD và ΔACE, ta có:
  AD = AE (gt)
  ∠D =∠E (chứng minh trên)
  DB=EC (gt)
  Suy ra: ΔABD= ΔACE(c.g.c)
  Suy ra: AB = AC (hai cạnh tương ứng)
  Vậy: ΔABC cân tại A
  b) Xét hai tam giác vuông BMD và CNE, ta có:
  ∠(BMD) = ∠(CNE) =90o
  BD = CE (gt)
  ∠D =∠E (chứng minh trên)
  Suy ra: ΔBMD= ΔCNE(cạnh huyền,góc nhọn)
  Do đó,BM = CN ( hai cạnh tương ứng).
  c) Ta có: ΔBMD=ΔCNE(chứng minh trên)
  Suy ra: ∠DBM =∠ECN (hai góc tương ứng)
  Lại có: ∠DBM =∠IBC (đối đỉnh) và ∠ECN =∠ICB (đối đỉnh)
  Suy ra: ∠IBC =∠ICB hay ΔIBC cân tại I
  d) Xét ΔABI và ΔACI, ta có:
  AB = AC (chứng minh trên)
  IB = IC ( vì ΔIBC cân tại I)
  AI cạnh chung
  Suy ra: ΔABI= ΔACI(c.c.c) =>∠BAI =∠CAI ̂(hai góc tương ứng)
  Vậy AI là tia phân giác của góc ∠BAC

  Trả lời

Viết một bình luận