Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E.Kẻ EA vuông góc với BC tại H a)Chứng minh: tam giác ABE=tam giác

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E.Kẻ EA vuông góc với BC tại H a)Chứng minh: tam giác ABE=tam giác

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E.Kẻ EA vuông góc với BC tại H
a)Chứng minh: tam giác ABE=tam giác HBE
b)BE là trung trực của AH
c)AB cắt EH tại K.Xác định dạng tam giác ECK
d)Chứng minh: AH//CK

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E.Kẻ EA vuông góc với BC tại H a)Chứng minh: tam giác ABE=tam giác”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta ABE,\Delta HBE$ có:
  $\widehat{ABE}=\widehat{HBE}$ vì $BE$ là phân giác $\hat B$
  Chung $BE$
  $\widehat{BAE}=\widehat{BHE}(=90^o)$
  $\to\Delta ABE=\Delta HBE$(cạnh huyền-góc nhọn)
  b.Từ câu a $\to BA=BH, EA=EH$
  $\to B, E\in$ trung trực $AH$
  $\to BE$ là trung trực $AH$
  c.Xét $\Delta EAK,\Delta EHC$ có:
  $\widehat{AEK}=\widehat{HEC}$
  $EA=EH$
  $\widehat{EAK}=\widehat{EHC}(=90^o)$
  $\to\Delta EAK=\Delta EHC(g.c.g)$
  $\to EK=EC$
  $\to\Delta EKC$ cân tại $E$
  d.Từ câu c $\to AK=HC\to BK=BA+AK=BH+CH=BC$
  $\to\Delta BCK$ cân tại $B$
  Mà $BA=BH\to\Delta BAH$ cân tại $B$
  $\to \widehat{BAH}=90^o-\dfrac12\widehat{ABH}=90^o-\dfrac12\widehat{KBC}=\widehat{BKC}$
  $\to AH//CK$ 

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-canh-ac-tai-e-ke-ea-vuon

  Trả lời

Viết một bình luận