Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H a) Chứng minh AH vuông góc với BD b)

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H a) Chứng minh AH vuông góc với BD b)

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H
a) Chứng minh AH vuông góc với BD
b) Tính góc BAH biết góc ADH = 110 độ
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm