Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m trung điểm bc a)chứng minh tam giác abm bằng acm b) kẻ md , me lần lượt vuông góc với ab và ac . chứng

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m trung điểm bc a)chứng minh tam giác abm bằng acm b) kẻ md , me lần lượt vuông góc với ab và ac . chứng

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m trung điểm bc
a)chứng minh tam giác abm bằng acm
b) kẻ md , me lần lượt vuông góc với ab và ac . chứng minh tam giác mde cân

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m trung điểm bc a)chứng minh tam giác abm bằng acm b) kẻ md , me lần lượt vuông góc với ab và ac . chứng”

 1. a)Xét ΔABM và ΔACMcó 
  AB=AC (ΔABC cân tại A)
  AM : chung
  BM=CM (M là trung điểm của BC)
  => Δ ABM=Δ ACM(c-c-c)
  b) Xét ΔEMB vuông tại E và ΔFMC vuông tại F có 
  BM=CM(M là trung điểm của BC)
  \hat{EBM}=\hat{FCM}=\hat{EMB}=\hat{FCM}(hai góc ở đáy của ΔABC cân )
  =>(hai góc ở đáy của ΔABC cân tại A)
  Do đó: ΔEMB=ΔFMC(Cạnh huyền-góc nhọn)
  => ME=MF(hai cạnh tương ứng)
  Xét ΔEMF có ME=MF(cmt)
  nên ΔEMF cân tại M(Định nghĩa tam giác cân)
   
   

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-m-trung-diem-bc-a-chung-minh-tam-giac-abm-bang-acm-b-k

  Trả lời

Viết một bình luận