Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A ( Â < 90*) vẽ BH vuông góc AC ( H thuộc AC ) CK vuông góc AB ( K thuộc AB ) a,Chứng minh rằng AH=AK B)Gọi i

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A ( Â < 90*) vẽ BH vuông góc AC ( H thuộc AC ) CK vuông góc AB ( K thuộc AB ) a,Chứng minh rằng AH=AK B)Gọi i

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A ( Â < 90*) vẽ BH vuông góc AC ( H thuộc AC ) CK vuông góc AB ( K thuộc AB ) a,Chứng minh rằng AH=AK B)Gọi i là giao điểm Bh và Ck.Cm:KAI=HAI C)Đường thẳng AI cắt BC tại H.Chứng minh AI vuông góc BC tại H. Nhahh vs ạ!!

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A ( Â < 90*) vẽ BH vuông góc AC ( H thuộc AC ) CK vuông góc AB ( K thuộc AB ) a,Chứng minh rằng AH=AK B)Gọi i”

Viết một bình luận