Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$ Ta có $: MA = MD$ $MB = MC$ Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs

Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$ Ta có $: MA = MD$ $MB = MC$ Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs

Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$
Ta có $: MA = MD$
$MB = MC$
Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm