Môn Toán Lớp 7: Cho f(x) = 5x^2 – 2x + 5 g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3 Tính hiệu f(1) – g (-1)

Môn Toán Lớp 7: Cho f(x) = 5x^2 – 2x + 5 g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3 Tính hiệu f(1) – g (-1)

Môn Toán Lớp 7: Cho
f(x) = 5x^2 – 2x + 5
g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3
Tính hiệu f(1) – g (-1)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm