Môn Toán Lớp 7: : Cho 4×2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là

Môn Toán Lớp 7: : Cho 4×2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là

Môn Toán Lớp 7: : Cho 4×2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: : Cho 4×2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là”

 1. Giải đáp:
  4x2 – 25 – ( 2x + 7 ) ( 5 – 2x )
  = ( 2x )2 – 52 – (2x + 7) (5 – 2x)
  = ( 2x – 5 ) ( 2x + 5 ) – ( 2x + 7 ) ( 5 – 2x )
  = ( 2x- 5  ) ( 2x + 5 ) + ( 2x + 7 ) ( 2x – 5 )
  =  ( 2x – 5 ) ( 2x + 5 + 2x + 7 )
  = ( 2x – 5 ) ( 4x + 12 )
  Biểu thức cần điền là 4x + 12
   

  Trả lời

Viết một bình luận