Môn Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của BA và KE. Chứng minh : a)ΔABE =

Môn Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của BA và KE. Chứng minh : a)ΔABE =

Môn Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của BA và KE. Chứng minh :
a)ΔABE = ΔKBE
b)EM = EC
c)AK // MC
d)Gọi N là trung điểm của MC. Chứng minh 3 điểm B, E, N thẳng hàng

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của BA và KE. Chứng minh : a)ΔABE =”

Viết một bình luận