Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0 b,3x+2=8-x-7x c,x²-9=(2x+1)(x-3) d,4x/3+5x/2=1 e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)

Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0 b,3x+2=8-x-7x c,x²-9=(2x+1)(x-3) d,4x/3+5x/2=1 e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)

Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0
b,3x+2=8-x-7x
c,x²-9=(2x+1)(x-3)
d,4x/3+5x/2=1
e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm