Môn Toán Lớp 7: x2 +4x+7 chứng minh đa thức trên không có nghiệm ( giải thích )

Môn Toán Lớp 7: x2 +4x+7 chứng minh đa thức trên không có nghiệm ( giải thích )

Môn Toán Lớp 7: x2 +4x+7
chứng minh đa thức trên không có nghiệm ( giải thích )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: x2 +4x+7 chứng minh đa thức trên không có nghiệm ( giải thích )”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  =x^2+4x+7
  =(x^2+2x+2x+4+3)
  =x(x+2)+2(x+2)+3
  =(x+2)^2+3
  vì (x+2)^2≥0∀x∈R
      3>0
  ⇒(x+2)^2+3≥3(khác 0)
  ⇒vậy đa thức x^2+4x+7 không có nghiêm
   

  Trả lời

Viết một bình luận