Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x 2) kiểm tra xem a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức

Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x 2) kiểm tra xem a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức

Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau
a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x
2) kiểm tra xem
a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức 5-10x không?
b) mỗi số x=1;x=-2;x=2 có phải là nghiệm của đa thức x^2+x-2 không ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm