Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg t

Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg t

Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg thóc nếp thu được 48000 đồng hỏi
A) Nhà bác Năm thu được tất cả bao nhiêu ki-lô gam thóc nếp và thóc tẻ?
B) Nếu bán toàn bộ số thóc thì thu được bao nhiêu tiền?
mội người giải giúp nhé mình đang cần gấp

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg t”

 1. Đổi : 1 tấn 2 tạ = 1200 kg thóc tẻ.
  Khối lượng thóc nếp là: 
  1200 : 5=240(kg)
  Nhà bác Nam thu được tất cả 1200 kg thóc tẻ và 240 kg thóc nếp.
  Số tiền thu được nếu bán toàn bộ số thóc là: 
  1200 : 10 xx 32000 + 240 : 10 xx 48000 = 4992000(đ)
  Đáp số : 4992000đ .
   

  Trả lời
 2. Giải
  a)Đổi 1 tấn 2 tạ=1200 kg
  Khối lượng thóc nếp là:
  1200×$\frac{1}{5}$ =240(kg)
  b)Nếu bán toàn bộ thóc thì thu được số tiền là:
  1200:10×32000+240:10×48000=4992000(đồng)
  Đáp số:a)1200kg
  24kg
  b)4992000đồng

  Trả lời

Viết một bình luận