Môn Toán Lớp 6: Vàng 18K( vàng tây) chứa vàng nguyên chất. Tính khối lượng vàng nguyên chất trong chiếc nhẫn 4 chỉ làm bằng vàng 18K. Biết 1 chỉ vàng

Môn Toán Lớp 6: Vàng 18K( vàng tây) chứa vàng nguyên chất. Tính khối lượng vàng nguyên chất trong chiếc nhẫn 4 chỉ làm bằng vàng 18K. Biết 1 chỉ vàng

Môn Toán Lớp 6: Vàng 18K( vàng tây) chứa vàng nguyên chất. Tính khối lượng vàng nguyên chất trong chiếc nhẫn 4 chỉ làm bằng vàng 18K. Biết 1 chỉ vàng nặng 3,75 GAMViết một bình luận