Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3

Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3

Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm