Môn Toán Lớp 6: Tìm tất cả các phân số có tử là 12 linws hơn 2/3 và nhỏ hơn 6/7

Môn Toán Lớp 6: Tìm tất cả các phân số có tử là 12 linws hơn 2/3 và nhỏ hơn 6/7

Môn Toán Lớp 6:

Tìm tất cả các phân số có tử là 12 linws hơn 2/3 và nhỏ hơn 6/7

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm tất cả các phân số có tử là 12 linws hơn 2/3 và nhỏ hơn 6/7”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  2/3 = 12/18 ; 6/7 = 12/14
  -> Các phân số lớn hơn 12/18 và nhỏ hơn 12/14 là: 12/17 ; 12/16 ; 12/15
  => Tất cả các phân số có tử là 12 lớn hơn 2/3 và nhỏ hơn 6/7 là: 12/17 ; 3/4 ; 4/5
   

  Trả lời
 2. Giải đáp × Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi phân số cần tìm là $\dfrac{12}{a}$
  Ta có: $\dfrac{2}{3}$ < $\dfrac{12}{a}$ < $\dfrac{6}{7}$
  Vì : $\dfrac{2}{3}$ = $\dfrac{2.6}{3.6}$ = $\dfrac{12}{8}$
  $\dfrac{6}{7}$ = $\dfrac{6.2}{7.2}$ = $\dfrac{12}{14}$
  Nên : $\dfrac{12}{8}$ < $\dfrac{12}{a}$ < $\dfrac{12}{14}$
  $\Rightarrow$ 14 < a < 18 $\Rightarrow$ a = 15 ; 16 ; 17
  Vậy có 3 phân số cần tìm là: $\dfrac{12}{15}$ ; $\dfrac{12}{16}$ ; $\dfrac{12}{17}$
  $#LyAngela193$

  Trả lời

Viết một bình luận