Môn Toán Lớp 6: Một xe máy đi từ a lúc 8giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11giờ tính quãng đường AB

Môn Toán Lớp 6: Một xe máy đi từ a lúc 8giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11giờ tính quãng đường AB

Môn Toán Lớp 6:

Một xe máy đi từ a lúc 8giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11giờ tính quãng đường ABViết một bình luận