Môn Toán Lớp 6: X chia 12 phần 7 bằng 3 phần 28

Môn Toán Lớp 6: X chia 12 phần 7 bằng 3 phần 28

Môn Toán Lớp 6:

X chia 12 phần 7 bằng 3 phần 28

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: X chia 12 phần 7 bằng 3 phần 28”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x : $\frac{12}{7}$  = $\frac{3}{28}$ 
                            x = $\frac{3}{28}$ x $\frac{12}{7}$ 
                           x = $\frac{9}{49}$ 
  Vậy x =$\frac{9}{49}$ 
  @leducminh1506

  Trả lời

Viết một bình luận