Môn Toán Lớp 6: Bài 2 tìm x 3 x – 21 = – 33 125 – 12 ( x – 8 ) = 5 ²⁰⁰² : 5 ²⁰⁰¹ Giúp mình cần gấp cho mình

Môn Toán Lớp 6: Bài 2 tìm x 3 x – 21 = – 33 125 – 12 ( x – 8 ) = 5 ²⁰⁰² : 5 ²⁰⁰¹ Giúp mình cần gấp cho mình

Môn Toán Lớp 6:

Bài 2 tìm x

3 x – 21 = – 33

125 – 12 ( x – 8 ) = 5 ²⁰⁰² : 5 ²⁰⁰¹

Giúp mình cần gấp cho mình cảm ơn plsssssssssssssssss hướng dẫn cách trình bày
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm