Môn Toán Lớp 6: Bài 1 tính , tính bình thường 20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶ ( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

Môn Toán Lớp 6: Bài 1 tính , tính bình thường 20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶ ( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

Môn Toán Lớp 6:

Bài 1 tính , tính bình thường

20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶

( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

– 15 . 72.- 85 . 72 .

Giúp mình ba bài này mình cần gấp cho mình cảm ơn plssssssss
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm