Môn Toán Lớp 6: 2/3+1/3: x = -1/6 Giúp emk

Môn Toán Lớp 6: 2/3+1/3: x = -1/6 Giúp emk

Môn Toán Lớp 6:

2/3+1/3: x = -1/6

Giúp emk

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 2/3+1/3: x = -1/6 Giúp emk”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/3 + 1/3 😡 =-1/6
  1/3 : x= -2/3 – 1/6
  1/3 😡 =-4/6 – 1/6
  1/3 :x= -5/6
            x= 1/3 : (-5)/6
            x= 1/3 . (-6)/5
            x=-2/5
  Vậy  x=-2/5
  $-kknot-$

  Trả lời

Viết một bình luận