Môn Toán Lớp 6: Một nhà buôn nọ có 9 đồng tiền vàng nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại có một đồng là giả có trọng lượng nhẹ hơn các đồng tiền thật. Bạ

Môn Toán Lớp 6: Một nhà buôn nọ có 9 đồng tiền vàng nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại có một đồng là giả có trọng lượng nhẹ hơn các đồng tiền thật. Bạ

Môn Toán Lớp 6: Một nhà buôn nọ có 9 đồng tiền vàng nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại có một đồng là giả có trọng lượng nhẹ hơn các đồng tiền thật. Bạn hãy sử dụng cân 2 đĩa để giúp nhà buôn tìm ra được đồng vàng giả đó với số lần thực hiện cân ít nhất.
CÁC BẠN GIÚP MÌNH VÀ MÌNH SẼ CHO CTLHN
* KO SAO CHÉP MẠNG NHA !

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một nhà buôn nọ có 9 đồng tiền vàng nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại có một đồng là giả có trọng lượng nhẹ hơn các đồng tiền thật. Bạ”

 1. Ít nhất 2 lần  cân.
  Giải thích cách làm:
  Cần ít nhất 2 lần cân bạn nhé 
  Đầu tiên,chia 9 đồng đó thành 3 phần ,mỗi phần có 3 đồng tiền 
  Lần 1 : lấy 2 phần bất kì đem lên cán cân.Nếu 2 phần bằng nhau => phần còn lại chính là phần chứa đồng tiên giả
  => nếu có một phần nhẹ hơn => phần đó chứa đồng tiền giả
  Lần thứ hai đem cân: lấy được phần gồm có 3 đồng và chắc chắn có một trong số đó là 1 đồng giả => đặt 2 đồng bất kì lên,nếu 2 cái bằng nhau => đồng còn lại là giả,nếu có một đồng nhẹ hơn => đó là đồng tiền giả cần tìm.

  Trả lời

Viết một bình luận