Môn Toán Lớp 6: Một người đi từ A đến B bằng xe đạp, mỗi giờ đi được 10 km. Lúc về người đó bằng ô tô mỗi giờ đi được 40 km. Thời gian cả đi lẫn về là

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Một người đi từ A đến B bằng xe đạp, mỗi giờ đi được 10 km. Lúc về người đó bằng ô tô mỗi giờ đi được 40 km. Thời gian cả đi lẫn về là 10 giờ (không kể thời gian nghỉ ở B). Tính quãng đường AB?

Trả Lời

 1. Lời giải :
   Trên cùng một quẫng đường , vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian 
    Tỉ số vận tốc giữa thời gian đi và thời gian về là :
        40 : 10 = 4
  Coi thời gian đi là 4 phần thì thời gian về là 1 phần như thế 
    Tổng số phần bằng nhau là :
        4 + 1 = 5 ( phần ) 
     Thời gian đi từ A đến B là :
      10 : 5 xx 4 = 8 ( giờ )
     Quãng đường AB dài là :
      8 xx 10 = 80 ( km )
  Đáp số : 80 km 
  ______
  #Chi
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 80 ( km )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ lệ nghịch thời gian đi vận tốc giữa lúc về và đi là :
  40 : 10 = 4
  Thời gian đi thì là 4 phần
  Thời gian về là 1 phần 
  Thời quãng đường đi là :
  10 : ( 4 + 1 )  . 4 = 8 ( giờ )
  Quãng đường AB là :
  8 . 10 = 80 ( km )
  \text{#Hairate}
   

  Trả lời

Viết một bình luận