Môn Toán Lớp 6: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương

Môn Toán Lớp 6: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương

Môn Toán Lớp 6: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không ?
nhanh dúp e

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích của một khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm là:
  1×1×1=1 (cm³)
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ là 8cm
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 27 khối gốc là 27cm³
  Vậy thể tích của hình xếp bởi hai hình lập phương trên là:
  8+27=358+27=35 (cm³)
  Do thể tích hình lập phương= Cạnh×Cạnh×Cạnh
  Mà 35 thì không tách được thành tích của 3 số giống nhau.
  Vậy không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.
  Học tốt nhê !

  Trả lời
 2. Lời giải :
  Thể tích của một khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm là :
        $1 x 1 x 1$  $= 1$ $(cm³)$
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ là $8cm³$
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 27 khối gỗ là $27 cm³$
  Vậy thể tích của hình được xếp bởi hai hình lập phương trên là :
                                   $ 8 + 7 = 35 (cm³)$
  Thể tích hình lập phương = Cạnh x Cạnh x Cạnh 
  Mà 35 thì không thể tách được thành tích 3 số giống nhau
  Vậy không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên trở thành hình lập phương mới
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận