Môn Toán Lớp 6: Lớp 6a có 45 học sinh. Trong học kì 1 vừa qua, số học sinh giỏi chiếm 1/9 số học sinh cả lớp, 2/3 số học sinh khá là 10 em, còn lại học

Môn Toán Lớp 6: Lớp 6a có 45 học sinh. Trong học kì 1 vừa qua, số học sinh giỏi chiếm 1/9 số học sinh cả lớp, 2/3 số học sinh khá là 10 em, còn lại học

Môn Toán Lớp 6: Lớp 6a có 45 học sinh. Trong học kì 1 vừa qua, số học sinh giỏi chiếm 1/9 số học sinh cả lớp, 2/3 số học sinh khá là 10 em, còn lại học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6a ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Lớp 6a có 45 học sinh. Trong học kì 1 vừa qua, số học sinh giỏi chiếm 1/9 số học sinh cả lớp, 2/3 số học sinh khá là 10 em, còn lại học”

 1. Giải:
  Số học sinh giỏi là: 
  45.1/9=5 (học sinh)
  Số học sinh khá là:
  10 ÷ 2/3 = 15 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là:
  45-5-15=25 (học sinh)
  Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6A lần lượt là 5, 15 và 25 học sinh.
  Xin ctlhn ạ!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
   

  Trả lời

Viết một bình luận