Môn Toán Lớp 6: Giúp mình 2 câu này với ạ! Đề bài: Tính cách hợp lí nhất a) 7 5/9 – (2 3/4 + 3 5/9) b) (-4/5 + 4/3) + (-5/4 + 14/5) – 7/3

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Giúp mình 2 câu này với ạ!
Đề bài: Tính cách hợp lí nhất
a) 7 5/9 – (2 3/4 + 3 5/9)
b) (-4/5 + 4/3) + (-5/4 + 14/5) – 7/3

Trả Lời

 1. a) 7 5/9 – (2 3/4 + 3 5/9)
  = 7 5/9 – 2 3/4 – 3 5/9
  = (7-2-3)+(5/9 – 3/4 – 5/9)
  = 2 – 3/4
  = 8/4 -3/4
  = 5/4.
  b) ( (-4)/5 + 4/3 ) + ( (-5)/4 + 14/5 ) -7/3
  = (-4)/5 + 4/3 – 5/4 + 14/5 – 7/3
  = (4/3 + 14/5) – (4/5 + 5/4 + 7/3)
  = 62/15 – 263/60
  = (-1)/4.
  $#nhatminhbuithien2010$
   

  Trả lời

Viết một bình luận