Môn Toán Lớp 6: Giúc với sắp thi r A= (37/197 – 981/111 + 3 13/271) × (1/4 – 1/5 – 1/20) Cảm ơn vì đã giúc mik

Môn Toán Lớp 6: Giúc với sắp thi r A= (37/197 – 981/111 + 3 13/271) × (1/4 – 1/5 – 1/20) Cảm ơn vì đã giúc mik

Môn Toán Lớp 6: Giúc với sắp thi r
A= (37/197 – 981/111 + 3 13/271) × (1/4 – 1/5 – 1/20)
Cảm ơn vì đã giúc mik

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Giúc với sắp thi r A= (37/197 – 981/111 + 3 13/271) × (1/4 – 1/5 – 1/20) Cảm ơn vì đã giúc mik”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) xx (1/4 – 1/5 – 1/20)
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) xx (5/20 – 4/20 – 1/20)
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) xx ((5-4-1)/20)
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) xx 0/20
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) xx 0
  A = 0
  @Jong
   

  Trả lời
 2. A= (37/197 – 981/111 + 3 13/271) . (1/4 – 1/5 – 1/20)
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) . ( 5/20 – 4/20 – 1/20 )
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) . ( {5-4-1}/20)
  A = (37/197 – 981/111 + 3 13/271) . 0
  A = 0
   

  Trả lời

Viết một bình luận