Môn Toán Lớp 6: giải thích từng bước làm nhá : 1 bác nông dân mang cam đi bán. lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả ; lần thứ 2 bán 1/3 số cam và 1/3

Môn Toán Lớp 6: giải thích từng bước làm nhá : 1 bác nông dân mang cam đi bán. lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả ; lần thứ 2 bán 1/3 số cam và 1/3

Môn Toán Lớp 6: giải thích từng bước làm nhá :
1 bác nông dân mang cam đi bán. lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả ; lần thứ 2 bán 1/3 số cam và 1/3 quả ; lần thứ 3 bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả .Cuối cùng còn lại 24 quả cam.Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: giải thích từng bước làm nhá : 1 bác nông dân mang cam đi bán. lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả ; lần thứ 2 bán 1/3 số cam và 1/3”

 1. Số cam còn lại sau lần thứ 2 bán là:
     (24+3/4) : 3/4=33(quả)
  Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là:
      (33+1/3) : 2/3=50(quả)
  Số cam bác nông dân đã đem đi bán là:
      (50+1/2) : 1/2=101(quả)
                         Đáp số:101 quả

  Trả lời
 2. Sau lần bán thứ 2, cửa hàng còn:
  (24+3/4) : (1-1/4) = 33 (quả)
  Sau lần bán thứ 1, của hàng còn:
  (33+1/3) : (1-1/3) = 50 (quả)
  Vậy bác nông dân đã mang số quả là:
  (50+1/2) : (1-1/2) = 101 (quả)
  Đ/S: 101 quả

  Trả lời

Viết một bình luận