Môn Toán Lớp 6: Có ai giúp mình bài này đc ko ạ? Bài 5: Tìm x 1/2*x+2/5*x=-18/25 Mình đang cần gấp ạ, mọi người ơi~ Giúp mình với~

Môn Toán Lớp 6: Có ai giúp mình bài này đc ko ạ? Bài 5: Tìm x 1/2*x+2/5*x=-18/25 Mình đang cần gấp ạ, mọi người ơi~ Giúp mình với~

Môn Toán Lớp 6: Có ai giúp mình bài này đc ko ạ?
Bài 5: Tìm x
1/2*x+2/5*x=-18/25
Mình đang cần gấp ạ, mọi người ơi~
Giúp mình với~

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Có ai giúp mình bài này đc ko ạ? Bài 5: Tìm x 1/2*x+2/5*x=-18/25 Mình đang cần gấp ạ, mọi người ơi~ Giúp mình với~”

Viết một bình luận