Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè) một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?

Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè) một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?

Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè)
một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm