Môn Toán Lớp 6: Câu 1: tính a) 15/-22 – 48/-22 b) 13/-10 – -14/25 Câu 2: tính theo cách hợp lý a) -13/17 + (13/-21 + -4/17) b) (13/-10 – -4/13) + 1

Môn Toán Lớp 6: Câu 1: tính a) 15/-22 – 48/-22 b) 13/-10 – -14/25 Câu 2: tính theo cách hợp lý a) -13/17 + (13/-21 + -4/17) b) (13/-10 – -4/13) + 1

Môn Toán Lớp 6: Câu 1: tính
a) 15/-22 – 48/-22
b) 13/-10 – -14/25
Câu 2: tính theo cách hợp lý
a) -13/17 + (13/-21 + -4/17)
b) (13/-10 – -4/13) + 11/-10
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm