Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là : A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o Bên trong góc aOb = 120o vẽ tia Oc sao cho cOb bằ

Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là : A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o Bên trong góc aOb = 120o vẽ tia Oc sao cho cOb bằ

Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là :
A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o
Bên trong góc aOb = 120o
vẽ tia Oc sao cho cOb bằng 25% aOb. Khi đó
aOc là: A.Góc nhọn B.Góc tù C.Góc vuông D. Góc bẹt

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là : A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o Bên trong góc aOb = 120o vẽ tia Oc sao cho cOb bằ”

 1. · Do \hat{xOy} kề bù với \hat{yOz}
  ->\hat{xOy}+\hat{yOz}=180^o
  ->\hat{xOy}+\hat{yOz}=5\hat{yOz}+\hat{yOz}=6\hat{yOz}=180^o
  ->\hat{yOz}=180^o:6=30^o
  ->\hat{xOy}=30^o . 5=150^o
  @ Giải đáp đúng là : \text{D}.150^o .
  ···················
  · Do \hat{cOb} bằng 25%\hat{aOb}
  ->\hat{cOb}=\hat{aOb} . 25%=120^o . 25%=30^o
  Do \hat{cOb}<\hat{aOb}(30^o<120^o)
  -> Tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob
  ->\hat{cOb}+\hat{aOc}=\hat{aOb} hay \hat{aOc}=\hat{aOb}-\hat{cOb}=120^o-30^o=90^o
  ->\hat{aOc} là góc vuông
  @ Giải đáp đúng là : \text{C}.
  #Sal_tSea
   

  Trả lời

Viết một bình luận