Môn Toán Lớp 6: bạn Lan đã đọc hết 5/8 số trang của một quyển truyện và còn lại 81 trang nữa. Hỏi quyển truyện của bạn Lan có bao nhiêu trang giải giúp

Môn Toán Lớp 6: bạn Lan đã đọc hết 5/8 số trang của một quyển truyện và còn lại 81 trang nữa. Hỏi quyển truyện của bạn Lan có bao nhiêu trang giải giúp

Môn Toán Lớp 6: bạn Lan đã đọc hết 5/8 số trang của một quyển truyện và còn lại 81 trang nữa. Hỏi quyển truyện của bạn Lan có bao nhiêu trang
giải giúp em nhanh ạ em cần gấp lắm

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: bạn Lan đã đọc hết 5/8 số trang của một quyển truyện và còn lại 81 trang nữa. Hỏi quyển truyện của bạn Lan có bao nhiêu trang giải giúp”

 1. Giải đáp: 216 trang
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số chỉ số trang còn lại là:
            1-5/8=3/8 (số trang)
  Quyển truyện của bạn Lan có số trang là:
            81:3/8=216(trang)
                        Đáp số: 216 trang
   

  Trả lời

Viết một bình luận