Môn Toán Lớp 6: A) 2 mũ 10: 8 mũ 2 b) 27 mũ 5 : 81 mũ 3 c ) 10 mũ 6:100 d)5 mũ 9: 25 mũ 3 e) 4 mũ 10: 64 mũ 3 2 mũ 25 : 32 mũ 4 18 mũ 4: 9 mũ 4 nhanh

Môn Toán Lớp 6: A) 2 mũ 10: 8 mũ 2 b) 27 mũ 5 : 81 mũ 3 c ) 10 mũ 6:100 d)5 mũ 9: 25 mũ 3 e) 4 mũ 10: 64 mũ 3 2 mũ 25 : 32 mũ 4 18 mũ 4: 9 mũ 4 nhanh

Môn Toán Lớp 6: A) 2 mũ 10: 8 mũ 2
b) 27 mũ 5 : 81 mũ 3
c ) 10 mũ 6:100
d)5 mũ 9: 25 mũ 3
e) 4 mũ 10: 64 mũ 3
2 mũ 25 : 32 mũ 4
18 mũ 4: 9 mũ 4
nhanh nhanh giúp em ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: A) 2 mũ 10: 8 mũ 2 b) 27 mũ 5 : 81 mũ 3 c ) 10 mũ 6:100 d)5 mũ 9: 25 mũ 3 e) 4 mũ 10: 64 mũ 3 2 mũ 25 : 32 mũ 4 18 mũ 4: 9 mũ 4 nhanh”

 1. a, 2^10 : 8^2
  = 2^10 : (2^3)^2
  = 2^10 : 2^6
  = 2^(10-6)
  = 2^4
  = 16
  b, 27^5 : 8^3
  = (3^3)^5 : (3^4)^3
  = 3^15 : 3^12
  = 3^(15-12)
  = 3^3
  = 27
  c, 10^6 : 100
  = 10^6 : 10^2
  = 10^(6-2)
  = 10^4
  = 10000
  d, 5^9 : 25^3
  = 5^9 : (5^2)^3
  = 5^9 : 5^6
  = 5^(9-6)
  = 5^3
  = 125
  e, 4^10 : 64^3
  = (2^2)^10 : (2^6)^3
  = 2^20 : 2^18
  = 2^(20-18)
  = 2^2
  = 4
  f, 2^25 : 32^4
  = 2^25 : (2^5)^4
  = 2^25 : 2^20
  = 2^(25-20)
  = 2^5
  = 32
  g, 18^4 : 9^4
  = (18:9)^4
  = 2^4
  = 16

  Trả lời
 2. a, 2^10 : 8^2 = 2^10 : 2^6 = 2^4
  b, 27^5 : 81^3 = 3^15 : 3^12 = 3^3
  c, 10^6 : 100 = 10^6 : 10^2 =10^4
  d, 5^9 : 25^3 = 5^9 : 5^6 = 5^3
  e, 4^10 : 64^3 = 4^10 : 4^9 = 4
  2^25 : 32^4 = 2^25 :2^20= 2^5
  18^4 : 9^4 = (18 : 9)^4 = 2^4
  _____________________
  (a^m)^n = a^(mn)
  a^m : b^m = (a : b)^m = (a/b)^m (b ne 0)
  a^m . a^n = a^(m + n)
  a^m : a^n = a^(m – n) .
   

  Trả lời

Viết một bình luận