Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01 Bài 2 : tìm x a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5 b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5 Baì 3 : Làm tròn số a) 149, 368

Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01 Bài 2 : tìm x a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5 b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5 Baì 3 : Làm tròn số a) 149, 368

Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01
Bài 2 : tìm x
a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5
b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5
Baì 3 : Làm tròn số
a) 149, 368 đến hàng phần mười
b) 264,039 đến hàng chục
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm