Môn Toán Lớp 6: 3/1.4 + 3/4.7 + 3/7.10 ……. 3/40.43

Môn Toán Lớp 6: 3/1.4 + 3/4.7 + 3/7.10 ……. 3/40.43

Môn Toán Lớp 6: 3/1.4 + 3/4.7 + 3/7.10 ……. 3/40.43

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 3/1.4 + 3/4.7 + 3/7.10 ……. 3/40.43”

 1. 3/(1 . 4) + 3/(4 . 7) + 3/(7 . 10) + …. + 3/(40 . 43)
  = 1 – 1/4 + 1/4 – 1/7 + 1/7 – 1/10 + ….. + 1/40 – 1/43
  = 1 – 1/43
  = 42/43
  ————–
  Áp dụng công thức tổng quát :
  n/(k(k + n)) = 1/k – 1/(k + n)
   

  Trả lời

Viết một bình luận