Môn Toán Lớp 6: (x-1 phần 3 )mũ 2=9 phần 4 giúp em vói ạ ai đúng em cho 5 sao và câu trả lòi hay nhất

Môn Toán Lớp 6: (x-1 phần 3 )mũ 2=9 phần 4 giúp em vói ạ ai đúng em cho 5 sao và câu trả lòi hay nhất

Môn Toán Lớp 6: (x-1 phần 3 )mũ 2=9 phần 4
giúp em vói ạ ai đúng em cho 5 sao và câu trả lòi hay nhất

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: (x-1 phần 3 )mũ 2=9 phần 4 giúp em vói ạ ai đúng em cho 5 sao và câu trả lòi hay nhất”

 1. (x-1/3)^2=9/4
  (x-1/3)^2=(±3/2)^2
  ⇒ $\left[\begin{matrix} x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{2}\\ x-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.$
  ⇒ $\left[\begin{matrix} x=\dfrac{11}{6}\\ x=-\dfrac{7}{6}\end{matrix}\right.$
  Vậy x∈{-7/6;11/6}

  Trả lời

Viết một bình luận